Nasi pracownicy chętnie pomogą w doborze
technologii uzdatniania wody,dostosowanej
do indywidualnych potrzeb i wymagań.

Kontakt

BWT Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 116
01-304 Warszawa

tel.: +48 22 533 57 00
fax: +48 22 533 57 19
e-mail: bwt@bwt.pl  
www.bwt.pl

 

NIP: 527 00 50 602
KRS: 0000139340
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 2 188 000 zł 
 
Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

  

Formularz kontaktowy: 

Imię * Nazwisko * e-mail *
ulica *
kod *
miasto *
telefon *
kraj
Tekst wiadomości *