Autoryzowane firmy serwisowe

 
Wojewodztwa
 

 

 woj. podlaskie

 PHU "JA-MAR" Jacek Przestrzelski
 18-400 Łomża
 ul. Wesoła 87
 tel/fax: +48 86 219 88 58 
 e-mail: ja-mar@o2.pl  
 Kontakt:
 Jacek Przestrzelski

 tel: +48 606 463 428

 SEGON
 15-521 Zaścianki
 Szosa Baranowicka 43
 tel/fax: +48 85 871 08 99 
 e-mail: biuro@segon.pl  
 Kontakt:
 Maciej Rutkowski

 tel: +48 605 243 494
 

 PHU HYDRO Wojciech Kuliś
 15 - 795 Białystok
 ul. Palmowa 30 - 63
 tel.: +48 606 258 675 
 e-mail: hydrokulis@wp.pl