Virtual_water - BWT Best Water Technology 
Jest wiele alternatywnych
źródeł energii.

W przypadku wody
nie ma alternatywy.

Teoria "Virtual water"

Teorię "Virtual water" opracował ekolog Anthony Allan z London King’s College. Dzięki niej można precyzyjnie określić ilość czystej wody potrzebnej do wyprodukowania różnego rodzaju dóbr i towarów.
 
Wyliczenia, w uproszczeniu, polegają na wskazaniu wszystkich obszarów, w których woda jest zużywana lub zanieczyszczana, z uwzględnieniem działań takich jak nawadnianie upraw lub chłodzenie maszyn produkcyjnych.
 
Taki sposób obliczania zapotrzebowania na wodę (wskaźnik "water footprint") pokazuje, że w wielu przypadkach jest ono dużo większe niż na początku mogłoby się wydawać.