Właściciel portalu:

BWT Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 116
01-304 Warszawa

 

tel.: +48 22 533 57 00
fax: +48 22 533 57 19
e-mail: bwt@bwt.pl  
www.bwt.pl

 
NIP: 527 00 50 602
KRS: 0000139340
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 2 188 000 zł

 
Charakterystyka portalu:

informacje dotyczące działalności firmy przeznaczone dla klientów, dostawców, akcjonariuszy i inwestorów.

 

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów opublikowanych na portalu bez zgody BWT-Aktiengesellschaft. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.