Kontakt - BWT Best Water Technology 
Nasi pracownicy chętnie pomogą w doborze
technologii uzdatniania wody,dostosowanej
do indywidualnych potrzeb i wymagań.

Kontakt

BWT Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 116
01-304 Warszawa

tel.: +48 22 533 57 00
fax: +48 22 533 57 19
e-mail: bwt@bwt.pl  
www.bwt.pl

 

NIP: 527 00 50 602
KRS: 0000139340
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 2 188 000 zł 
 
Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 


1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BWT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa (01-304) ul. Połczyńska 116, 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora. 

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami nie dłużej niż 6 lat. 

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych. 

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do nawiązania kontaktu.Formularz kontaktowy: 

Imię * Nazwisko * e-mail *
województwo *
 *
miejscowość *
telefon
kraj
Tekst wiadomości *