Ogólne warunki szkoleń

Wszystkie szkolenia odbywają się w siedzibie firmy BWT Polska Sp. z o. o. w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 116.

Szkolenia są bezpłatne, a ilość miejsc ograniczona. W celu zapewnienia komfortowych warunków szkolenia w jednej szkolonej grupie może wziąć udział do 10 osób.

Dla firm, które chciałyby przeszkolić swoich pracowników jest możliwość organizacji szkolenia w innych terminach.

Osoby chętne do udziału w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub o kontakt tel.: 22 533 57 60 e-mail: szkolenia@bwt.pl  w celu zgłoszenia swojego uczestnictwa i potwierdzenia terminu szkolenia.

Osoby, które przyjadą na szkolenie bez uprzedniego zgłoszenia, będą miały możliwość uczestniczenia w nim tylko w przypadku dostępności miejsc.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminów bez uprzedzenia. O ewentualnych zmianach zostaną poinformowanie jedynie osoby, które zgłosiły swój udział w szkoleniu i udostępniły osobie organizującej szkolenia swoje dane kontaktowe: e-mail, nr telefonu.