Dozowanie - BWT Best Water Technology 
Dozowanie preparatów chemicznych BWTzwiązanie dwutlenku węgla i zatrzymanie resztek wapnia w wodzie.

Dozowanie preparatów chemicznych BWT

- ochrona instalacji przed "agresywną wodą"

Woda deszczowa przechodząc przez atmosferę wzbogaca się dwutlenkiem węgla (tworząc kwas węglowy). Opady wsiąkają w ziemię i absorbują z niej cenne pierwiastki takie jak wapń i magnez. Ilość wchłoniętych z gleby substancji zależy od zawartości kwasu węglowego w wodzie deszczowej. Im wyższa jego zawartość tym bogatsze w minerały są wody gruntowe. Jednak ważne dla ludzi substancje mineralne takie jak wapń są jednocześnie przyczyną powstawania tzw. "agresywnej wody", stanowiącej zagrożenie dla metalowych instalacji wodnych (w szczególności rur ocynkowanych).

 

Wzbogacenie wody odpowiednimi substancjami zapobiega negatywnym konsekwencjom "agresywnej wody", takim jak np.: korozja. Dawkowanie preparatów BWT wiąże nadmiar kwasu węglowego, jednocześnie zatrzymując resztki wapnia (twardość resztkowa) w wodzie. Zapewnia to pełną ochronę rur przed korozją i osadami.

  

BWT Mineral dosing

 

Pompy dozujące to właściwe dawkowanie preparatów

Pompy dozujące BWT stosuje się do zabezpieczenia rur. Pomagają one w precyzyjnym dawkowaniu substancji chroniących przed korozją. Minerały zawarte w dozowanych związkach chemicznych tworzą warstwę ochronną na ściankach rur, zabezpieczając je przed uszkodzeniami wywołanymi przez kwas węglowy obecny w wodzie. Praca pomp dozujących BWT kontrolowana jest przez wbudowany wodomierz. Dobór odpowiedniego preparatu i jego dawki przeprowadza się na podstawie wyników badania jakości wody.

  

Najwyższa jakość i bezpieczeństwo

Normy związane z żywnością pozwalają na obecność w wodzie pitnej niewielkiej ilości fosforanu ponieważ zapobiega on tworzeniu się osadów i uszkodzeniom spowodowanym przez korozję. Preparaty do dozowania BWT są zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi normami dotyczącymi żywności. Fosforany BWT podlegają regularnym, rygorystycznym kontrolom, co zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.