Ochrona systemów grzewczych - BWT Best Water Technology 
Program ochrony instalacji grzewczej Ochrona przed osadami i zapowietrzeniem, brak zakłóceń pracy
systemu grzewczego oraz mniejsze koszty ogrzewania.

Ochrona instalacji grzewczej

BWT AQA therm - woda idealna dla systemów grzewczych

Rozwój techniki grzewczej sprawił, że na przestrzeni lat zmniejszają się rozmiary systemów grzewczych. Mniejsza powierzchnia wymienników ciepła przy wysokiej wydajności powoduje jednak, że są one bardziej podatne na zakłócenia. Tylko odpowiednia kontrola obiegu, buforów, narastania temperatury, zaworów, pomp itp. może zapewnić wysoką wydajność energetyczną. Dla ekonomicznego działania systemu ważna jest także woda odpowiedniej jakości.

  

BWT Heating protection

Wydajny system grzewczy dzięki wodzie spełniającej najwyższe standardy

Stosowanie wody pitnej do zasilania systemu grzewczego może być przyczyną szeregu problemów. Wapń rozpuszczony w zimnej wodzie jest mało widoczny. Jednak woda wprowadzana do obwodu grzewczego zostaje podgrzana, co powoduje częściowe uwolnienie wapnia i jego odkładanie się w formie groźnych dla instalacji osadów. Konsekwencje to zmniejszenie wydajności lub awaria całego systemu. Przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania może być też korozja powodująca zapowietrzenie i stukanie w rurach oraz zmniejszenie mocy cieplnej grzejników znajdujących się na najwyższych piętrach budynku. W rezultacie następuje obniżenie wydajności całego systemu, w tym pompy obiegowej.

 

Przytulne mieszkanie lub dom wymaga dużej ilości energii niezbędnej do ich ogrzania. Osady wapienne tworzące się w rurach to dodatkowa izolacja, niestety w wypadku systemu grzewczego jest to problem a nie zaleta. Już 1 mm nalotu wapiennego na wymiennikach ciepła to zmniejszenie transferu ciepła do 80%, co powoduje spadek wydajności całego systemu nawet o 20%.

 

Brak osadów i zatorów w systemie to większa wydajność ogrzewania 

Program ochrony instalacji grzewczej BWT AQA therm to produkty zmiękczające i odsalające wodę wodociągową, dzięki czemu spełnia ona standardy zapewniające wysoką wydajność i prawidłowe działanie systemów grzewczych. Produkty BWT AQA therm zapobiegają zakłóceniom spowodowanym przez wapń i jego osady oraz chronią przed zapowietrzaniem systemu. Rezultat to mniejsze koszty ogrzewania, cichszy przepływ wody w rurach centralnego ogrzewania oraz bezawaryjna praca całego systemu wydłużająca jego żywotności. Sprawna instalacja grzewcza to w dłuższej perspektywie także wyższa wartość domu ponieważ brak zawilgocenia ścian to wyższy standard mieszkania.