Zamówienie ulotki z testerem twardości wody

Imię * Nazwisko * e-mail *
adres *
kod  *
miasto *
nr telefomu
Kraj
Zgoda na przetwarzanie danych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z wysyłką ulotki zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, póz. 926 z późn. zm.) przez firmę BWT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-304 przy ul. Połczyńskiej 116. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o dobrowolności podania danych osobowych, prawie wglądu do swoich danych i ich aktualizacji.

Dodatkowe informacje
 *