Wieże chłodnicze i klimatyzacja - BWT Best Water Technology 
Wieże chłodnicze i klimatyzacjaSystemy uzdatniania wody BWT - większa wydajność
i bezawaryjność układów chłodzenia.

Wieże chłodnicze i klimatyzacja

Układy zamknięte (np. obiegi zimnej wody w klimatyzacji)

Woda zmiękczona lub zdemineralizowana stosowana jest do napełniania systemów wykonanych z materiałów odpornych na korozję (np.: z tworzyw sztucznych) lub przy pierwszym napełnianiu układu. W niektórych przypadkach np.: ze względu na jakość wody lub wydajność systemu, woda wymaga dodatkowego uzdatnienia.

   

Otwarte obiegi chłodzenia (systemy z wieżami chłodniczymi)

W układach wież chłodniczych odparowywana jest tylko woda czysta, co prowadzi do stałego wzrostu zasolenia wody obiegowej. Nadmierne zasolenie sprzyja powstawaniu osadów w całym systemie, a też tworzeniu się biofilmu z alg lub zanieczyszczanie wody przez cząsteczki kurzu z powietrza. Powoduje to obniżenie wydajności systemu i nieprawidłowe działanie całego obiegu chłodzenia. Uzdatnianie wody zapobiega zakłóceniom pracy i zapewnia bezpieczną i ekonomiczną eksploatację.

 

Zgodnie z przepisami VDI 3803 jakość wody obiegowej nie może uszkadzać elementów obwodu chłodzącego. Z tego powodu woda do wież chłodniczych musi mieć parametry określone w poniższej tabeli.
 

Zalecane wartości graniczne wody obiegowej w układach chłodniczych:

 

 

Materiał, z którego
wykonano instalację

Przewodność 

Zawartość
wapnia

 Zawartość chlorków

 Zawartość siarczanów

Ca Cl  SO4
µS/cm mg/l  mg/l mg/l
Stal i metale kolorowe < 2200 > 20 < 200 < 325
Stal i metale powlekane < 2500 > 20 < 250 < 400
Tworzywa sztuczne
i stal nierdzewna
< 3000   < 400

< 600

 

 

Woda obiegowa powinna być czysta i bezbarwna, o twardości węglanowej < 4° dH, a w przypadku stabilizacji chemicznej < 20° Przy liczbie zarodkowej > 100.000/ml, czasowo należy dozować biocyd.

Nie przestrzeganie powyższych zaleceń może powodować:

  • pogorszenie transferu ciepła lub zimna w układzie

  • zwężenie przekroju rur i straty ciśnienia

  • zatykanie dysz, zaworów i przewodów chłodniczych

  

Konsekwencje dla funkcjonowania systemu:

  • większe zużycie energii elektrycznej i wody

  • usterki i przerwy w produkcji

  • wyższe koszty eksploatacji i konserwacji

  • uszkodzenia ważnych elementów systemu

 

Woda dla klimatyzacji (np.: nawilżacze powietrza w klimatyzacji)

Nawilżacze w systemach klimatyzacji stosuje się w celu zapewniania optymalnych warunków w pomieszczeniach. Zbyt wysoka lub zbyt niska wilgotność powietrza może mieć poważny wpływ na zdrowie i komfort użytkowników budynku. W przypadku nawilżaczy kluczową rolę odgrywają względy higieniczne, dlatego muszą one spełniać określone wymogi określone w VDI 6022.

 

Do nawilżania powietrza stosuje się różne sposoby, ale w każdym wypadku istotna jest odpowiednia jakość wody. Odsalanie wody pitnej metodą odwróconej osmozy to optymalnym sposób uzdatniania wody dla potrzeb klimatyzacji. W niektórych przypadkach może być także uzupełnieniem systemów dezynfekcji. 

 

BWT zapewnia szeroki zakres usług w tym wsparcie techniczne, od projektu przez realizację aż po usługi serwisowe, w przypadku stacji uzdatniania wody dla potrzeb układów chłodzenia i klimatyzacji