Systemy BWT do uzdatniania wody
dla systemów grzewczych
pełna wydajność i bezawaryjność ogrzewania

Woda grzewcza

Woda wykorzystywana w systemach grzewczych powinna spełniać wymogi określone w wytycznych VDI 2035. W zamkniętych układach grzewczych odpowiednia jakość wody zapobiega osadom wapiennym oraz uszkodzeniom z powodu korozji. Zapewnia to pełną wydajność wymienników ciepła oraz niezawodne działanie całego układu. Podatność systemu grzewczego na korozję zależy od parametrów wody napełniającej, materiału, z którego wykonane są elementy instalacji oraz jakości wykonania i warunków pracy.

   

 

BWT oferuje szeroką gamę systemów do uzdatniania wody grzewczej zgodnie z VDI 2035:

  • wysokowydajne urządzenia do odpowietrzania/płukania obiegu grzewczego przed pierwszym napełnieniem

  • mikrofiltry (filtr siatkowy < 25 µm) oczyszczające wodę do napełniania i uzupełniania systemu grzewczego; wyposażone w zawór zwrotny zapobiegający przepływowi wody grzewczej do obiegu wody pitnej

  • systemy zmiękczające (oparte na wymianie jonowej) redukujące twardość i demineralizujące (odsalające) wodę dla systemów grzewczych zgodnie z wytycznymi VDI 2035

  • mobilna odwrócona osmoza

  • przenośne systemy do demineralizacji wody

  • systemy dozujące środki chemiczne stosowane w układach grzewczych

  • filtry cyrkulacyjne usuwające produkty korozji

  • urządzenia kontrolo-pomiarowe, zestawy do badania jakości wody