Woda kotłowa - BWT Best Water Technology 
Systemy BWT do uzdatniania wody kotłowejpełna wydajność oraz bezpieczeństwo kotłów parowych i zasilanych wodą gorącą.

Woda kotłowa

Woda stosowana w kotłach parowych oraz kotłach zasilanych wodą gorącą o temperaturze powyżej 100°C, musi być zgodna z obowiązującymi normami. Właściwa metoda uzdatniania wody kotłowej zapewnia bezpieczeństwo całego układu i jego prawidłowe działanie. Wymogi związane z wodą dla układów kotłowych zawarte są w rozporządzeniu o instalacji i eksploatacji kotłów parowych (ABV) oraz w przepisach lokalnych i zaleceniach producentów kotłów.

 

Niewłaściwy dobór i/lub wykonanie instalacji uzdatniania wody wpływa negatywnie na działanie całego systemu:

 • osady wapienne na wymiennikach ciepła ograniczają przewodność cieplną i powodują straty energii, przeciążenia termiczne i uszkodzenia powłoki kotła

 • korozja zmniejsza wydajność systemu oraz niszczy rury, co w dłuższej perspektywie może powodować konieczność kosztownych napraw

 • wysoki współczynnika odsalania zwiększa koszty eksploatacji w tym zużycie wody

 

BWT, na podstawie parametrów wody surowej oraz oczekiwanej jakości wody uzdatnionej i wydajności, zapewnia profesjonalny dobór metod uzdatniania wody takich jak:

 • zmiękczanie

 • demineralizacja

 • odsalanie metodą odwróconej osmozy

 • elektrodejonizacja

 • usuwanie gazów

 • dozowania inhibitorów korozji, środków do kontroli fosforanów oraz preparatów redukujących rozpuszczony tlen

  

Zadowolenie naszych klientów to nasz priorytet, dlatego oferujemy ekonomiczne rozwiązania, uwzględniające:

 • obowiązujące normy (ABV) oraz przepisy lokalne

 • zalecenia producentów kotłów

 • oszczędność energii

 • oszczędne zużycie wody

 • ekonomiczne zarządzanie ściekami