Bakterie Legionella

Niewidoczne zagrożenie dla zdrowia człowieka

  

Bakterie Legionella mogą być w każdej wodzie pitnej, ponieważ normy nie wymagają by była ona sterylna. W wodzie o temperaturze poniżej 20oC nie mają możliwości rozmnażania, ale posiadają zdolności przetrwalnicze. Oznacza to, że mogą czekać na sprzyjające warunki do rozwoju. W przypadku człowieka zakażenie Legionellą odbywa się drogą kropelkową lub pokarmową np.: w przypadku wdychania pary wodnej lub połknięcia wody zakażonej bakterią. Poniżej przedstawiamy kilka przydatnych informacji dotyczących Legionelli: gdzie występuje i jakie powoduje choroby, kto jest w grupie podwyższonego ryzyka i jak zabezpieczyć się przed zakażeniem.

  
Zapraszamy też do zapoznania się z ofertą systemów BWT do dezynfekcji wody pitnej:

 
BWT Disinfection
Systemy BWT do dezynfekcji wody pitnej

 

Czym jest Legionella?

Dotychczas zidentyfikowano ponad 40 różnych rodzajów Legionelli i ponad 60 różniącymi się serologicznie grup. Za zakażenia u ludzi odpowiada głównie Legionella pneumophila (grupa 1).

 

Rozróżnia się dwa rodzaje zakażenia:

 • choroba legionistów lub Legioneloza to ciężka forma zapalenia płuc. Przy wczesnym wykryciu i zastosowaniu odpowiedniej kuracji, wskaźnik śmiertelności wynosi 20%. W przypadku braku leczenia wzrasta do 80%

 • gorączka Pontiac powoduje objawy podobne do zwykłej grypy. Nie wymaga hospitalizacji.

  

Gdzie występuje Legionella?

Legionella może występować w każdej wodzie pitnej (woda do picia nie musi spełniać norm wody sterylnej). W wodzie o temperaturze poniżej 20°C wykazuje zdolności przetrwalnicze, jednak nie może się rozmnażać.
 

Warunki sprzyjające rozwojowi Legionelli:

 • temperatura wody między 20°C - 50°C, pH wody 5.0 - 8.5. Optymalne warunki to woda 35°C - 45°C.

 • biofilmy w rurach wodociągowych to idealne miejsce do rozwoju bakterii Legionella. Drobnoustroje, które tworzą biofilmy dostarczają Legionelli składników odżywczych i przyspieszają rozmnażanie.

 • twarda woda (duża ilość jonów Ca2+, Mg2+) oraz woda z wysoką zawartością żelaza (korozja) i mikroorganizmów np.: aminokwasów (cysteina).

 • instalacje wody ciepłej jako środowisko podwyższonego ryzyka

  

Kto jest w grupie zwiększonego ryzyka?

Zasadniczo każdy człowiek może ulec zakażeniu i zachorować, ale grupy zwiększonego ryzyka stanowią:
 

 • ludzie narażeni na chroniczny stres
 • często podróżujący

 • osoby starsze (pow. 50 lat).

 • osoby z obniżonym poziomem odporności organizmu, a w szczególności po przeszczepach, po chemioterapii lub nosiciele wirusa HIV

 • nałogowi palacze

 • spożywający duże ilości alkoholu

 • przewlekle chorzy na choroby układu oddechowego

 

Jak zapobiegać rozwojowi Legionelli?

Dla bezpieczeństwa odbiorców wody pitnej, instalacja wodociągowa musi spełniać wymogi konstrukcyjne, techniczne oraz technologiczne zapobiegające rozwojowi Legionellii. Podstawowym sposobem zabezpieczenia instalacji jest montaż oraz regularna konserwacja urządzeń do uzdatniania wody, które zapewniają wysoką jakość wody i chronią system wodociągowy przed szlamem, osadami wapiennymi i korozją.

 

BWT oferuje szeroki zakres produktów i systemów zapobiegających rozwojowi Legionelli:

 

 • filtracja zanieczyszczeń
  Filtracja usuwa zanieczyszczenia stałe z wody, co chroni bojlery i rury przed korozją i szlamem. Zapobiega to rozwojowi bakterii typu Legionella. Dzięki temu instalacja wodna spełnia niezbędne wymogi higieniczne i dostarcza bezpieczną dla użytkowników wodę pitną.

 • ochrona przed osadami
  Osady wapienne tworzą na ściankach rur chropowate powierzchnie, do których dobrze przylegają biofilmy tworzone przez mikroorganizmy. Sprzyja to namnażaniu bakterii w systemie wodnym. Legionella do rozmnażania potrzebuje dodatkowo substancji takich jak wapń i magnez. Wyposażenie instalacji wodnej w urządzenia chroniące przed osadami zapobiega rozwojowi Legionelli, ponieważ mniej osadów to mniej miejsc, w których drobnoustroje mogą się rozmnażać.

 • ochrona przed korozją 
  Korozja rur powoduje powstawanie nierównych powierzchni, które sprzyjają przyleganiu do ich ścianek mikroorganizmów i tworzeniu warstwy biofilmu. Związki żelaza stanowią pożywkę ułatwiającą rozwój Legionelii. Wszystko to stwarza realne zagrożenie dla higieny instalacji wody pitnej. Dozowanie inhibitorów korozji, w połączeniu z filtracją mechaniczną i systemami do ochrony przed osadami, zabezpiecza instalację przed rozwojem groźnych dla zdrowia bakterii.