Nowoczesne technologie uzdatniania wody
zapewniające bezpieczeństwo i higienę
BWT dostarcza zaawansowane technologie dzięki, którym woda surowa
zyskuje wysoką jakość wody pitnej.

Woda pitna - niezastąpione źródło życia

W wielu miejscach na świecie dostępna woda nie spełnia wymogów wody pitnej. Zmiany klimatyczne, w tym na obszarach pustynnych, takich jak np.: Sahara oraz globalne skutki działania gazów cieplarnianych, sprawiają, że zmniejsza się ilość wody, która bez oczyszczania nadaje się do picia. Dlatego w dzisiejszych czasach wyjątkowo ważne jest odpowiedzialne uzdatnianie wody.

 

Drinkin water

 

Zmiany klimatyczne i ingerencja człowieka w środowisko spowodowały, że obszary krystalicznie czystej wody występują w pobliżu wody zanieczyszczonej, a nawet skażonej. W wielu przypadkach woda ze środowiska naturalnego nie spełnia wymogów wody pitnej i musi być oczyszczona, aby nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia korzystających z niej ludzi. Woda odpowiedniej jakości to nie tylko bezpieczeństwo dla człowieka, ale także ochrona instalacji wodnej przed osadami, zanieczyszczeniami i korozją.

  

Dlaczego woda wymaga uzdatniania?

Krystaliczna woda potoków górskich, wartka woda strumieni czy woda morska, ze względu na swoje naturalne właściwości, nie nadaje się do wykorzystania jako woda pitna. Naturalna woda zwykle nie spełnia też kryteriów użytkowych i produkcyjnych. Rozwiązaniem jest jej odpowiednie przygotowanie za pomocą zaawansowanych technologii uzdatniania. Naturalne właściwości wody są różne w zależności od obszaru geologicznego. Niektóre regiony bogate są w czystą wodę z wysoką zawartością wapnia lub żelaza, podczas gdy w innych woda jest bardzo zanieczyszczona. BWT, dzięki doświadczeniu i bogatej ofercie nowoczesnych systemów i produktów do uzdatniania wody, zapewnia optymalne rozwiązania do wielu zastosowań, uwzględniające lokalną jakość wody oraz indywidualne potrzeby użytkowników.