Woda_studzienna - BWT Best Water Technology 

Woda z ujęć własnych

W Polsce tysiące ludzi pobiera wodę z przydomowych studni albo innych ujęć własnych. Jeśli stosuje się ją także jako wodę pitną, ważne jest regularne sprawdzanie jej jakości przez upoważnione do tego laboratorium.

 

Dostęp do wody pitnej jest niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania człowieka. Regularna analiza jej składu chemiczno-fizycznego to sposób kontroli instalacji wodnej oraz bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niej osób. Woda studzienna lub z innych prywatnych ujęć może mieć wyższą twardość oraz zawierać więcej zanieczyszczeń i mikroorganizmów niż woda z publicznej sieci wodociągowej. Dlatego BWT oferuje konkretne rozwiązania do uzdatniania wody z ujęć własnych: 

 

  • filtracja wielowarstwowa 
  • odżelazianie
  • odmanganianie 
  • dezynfekcja UV 

 

Systemy i produkty BWT do uzdatniania wody studziennej lub z innych ujęć własnych:

 

BWT Filtertechnik
Filtracja

Odżelazianie, odmanganianie

 

BWT Enthärtung

 Zmiękczanie


BWT Desinfektion
Dezynfekcja