Elektrodejonizacja - BWT Best Water Technology 

Elektrodejonizacja

Elektrodejonizacja to metoda uzdatniania wody z użyciem procesów membranowych i żywicy jonowymiennej. Sposób działania, w przeciwieństwie do klasycznych systemów membranowych, oparty jest na polu elektrycznym, a nie na różnicy ciśnień. Elektrodejonizację stosuje się do całkowitego odsalania wody.

 

Rdzeń elektrodejonizacji BWT stanowi opatentowany moduł SEPTRON® EDI. Jest to jedyny w Europie system ze spiralne zwijanymi modułami z ograniczoną możliwością rozwoju bakterii. Zasada działania oparta jest na polu elektrycznym oraz wymiennikach jonów. Elektrodejonizacja BWT to skuteczne i ekologiczne rozwiązanie, pozwalające na odsalanie wody bez stosowania chemikaliów.

  

 

Technologia SEPTRON® zapewnia ultraczystą wodę o niskiej przewodności oraz bezpieczeństwo mikrobiologiczne. W jednym urządzeniu łączy korzyści elektrodializy oraz wymiany jonowej na złożu mieszanym. Zapewnia szeroki zakres uzdatniania wody, od filtracji aż do odsalania bez stosowania chemikaliów i konieczności przerw produkcyjnych. 

 

Zalety systemów elektrodejonizacji BWT:

  • woda spełniająca standardy wody ultraczystej dla wielu zastosowań

  • skuteczne i kompaktowe - także dla niedużych laboratoriów

  • łatwa obsługa i ekonomiczna eksploatacja