Uzdatnianie wody dla branży spożywczej

Jakość wody w branży spożywczej ma wpływ na procesy technologiczne i jakość ostatecznego produktu. Uzdatnianie wody do produkcji napojów to duże wyzwanie ponieważ niezbędne parametry wody zależą od obszaru zastosowania. Do soków owocowych lub butelkowania wody mineralnej wymagana jest inna woda niż do warzenia piwa.

  

Woda dla branży spożywczej, bez względu na obszar zastosowania, powinna spełniać następujące kryteria:

  • musi być pozbawiona substancji wpływających na smak i zapach

  • musi być czysta i klarowna, bez zanieczyszczeń stałych i zawiesin

  • nie może zawierać składników zaburzających procesy produkcyjne

  • nie może sprzyjać tworzeniu się osadów na elementach linii produkcyjnej i w butelkach

 

Jakość wody surowej zależy od wielu czynników dlatego dobór metody uzdatniania wody musi być dokonywany indywidualnie, na podstawie parametrów wody na wejściu oraz wymaganych standardów wody uzdatnionej.

 

  Produkcja piwa

Smak i wygląd piwa oraz data przydatności do spożycia zależą od zastosowanych składników, czasu i sposobu warzenia oraz od jakości wody zastosowanej do produkcji. W wielu przypadkach, z powodu dodatkowych wymagań technicznych oraz określonych norm, odpowiednie przygotowanie wody surowej jest warunkiem bezpieczeństwa i skuteczności procesów stosowanych w browarach. BWT oferuje szeroki zakres produktów oraz pomoc w doborze metody uzdatniania wody dostosowanej do składu wody surowej, rodzaju piwa i regulacji prawnych.

 

Produkcja soków owocowych 

Woda do rozcieńczenia koncentratu w produkcji soków owocowych musi posiadać niską zawartość soli. W przeciwnym razie możliwe są reakcje powodujące zmętnienie lub zmianę smaku produktu końcowego.

 

Produkcja napojów bezalkoholowych

Uzdatniania wymaga także woda stosowana do butelkowania lub rozcieńczania napojów bezalkoholowych. Odpowiednie parametry wody zapobiegają wytrącaniu się osadów lub są wymagane by spełnić standardy określone przez licencjodawcę np.: czas przydatności do spożycia. BWT oferuje wiele rozwiązań, odpowiednich zarówno w przypadku wody procesowej (np.: wody zasilającej kotły parowe lub układy chłodzenia), jak i do napełniania lub mycia butelek.

 

Butelkowanie wody mineralnej

Woda mineralna musi być jak najbardziej naturalna dlatego nie może zawierać substancji obcych, a jej produkcja podlega ścisłym regulacjom prawnym. Woda stosowana w procesie butelkowania musi być pozbawiona manganu i żelaza oraz zanieczyszczeń stałych lub siarkowodoru. Metoda uzdatniania wody również podlega restrykcyjnym przepisom, co znacznie ogranicza możliwości. BWT oferuje szeroki wybór sprawdzonych i opatentowanych metod usuwania z wody substancji, które są niepożądane w procesach produkcji wody mineralnej. Posiadamy również rozwiązania do uzdatniania wody technologicznej (np.: dla kotłów parowych) oraz systemy zapewaniające odpowiednią jakość wody do napełniania i mycia butelek.

 

Technologie BWT do uzdatniania wody dla branży spożywczej:

  • systemy membranowe

  • oparte na wymianie jonów

  • dezynfekcja ozonem 

  • dezynfekcja UV

  • procesy MDA

  • elektrodejonizacja