Uzdatnianie_sciekow - BWT Best Water Technology 
Odpowiedzialne zarządzanie zasobami wody

Uzdatnianie ścieków szarych

Jednym ze skutków ubocznych wzrostu liczby ludności i postępującej industrializacji jest zmniejszenie światowych rezerw wody oraz coraz większy stopień jej zanieczyszczenia. Z tego powodu optymalne wykorzystanie wody stało się kluczową kwestią także w przypadku kompleksów hotelowych. Coraz bardziej rygorystyczne wymogi prawne dotyczące ochrony środowiska, szczególnie w zakresie dostępności do niezależnych źródeł wody czystej, sprawiają, że dbałość o oszczędne zarządzanie zasobami wody stało się najwyższym priorytetem branży hotelarskiej.

 

BWT także troszczy się o środowisko naturalne dlatego oferuje innowacyjne technologie do uzdatniania ścieków szarych takie jak:

 

  • sekwencyjny reaktor biologiczny(SBR) 
  • membranowy reaktor biologiczny (MBR)

 

Są to nowoczesne systemy oparte głównie na biomechanicznym oczyszczaniu wody na zasadzie filtracji biomembranowej. Zapewniają wiele korzyści dla zarządzających kompleksami hotelowymi m.in.:

   

  • odpowiedzialne zarządzanie zasobami wody 
  • niezależne źródło wody czystej

  • spełnienie wymogów związanych z ochroną środowiska