Dla klientów indywidualnychUzdatnianie wody dla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, małych obiektów usługowych
oraz basenów prywatnych
Dla klientów komercyjnychUzdatnianie wody dla przemysłu, dużych obiektów usługowych, gastronomii, hoteli, fonntan oraz basenów publicznych
Woda dla zakładów produkcyjnychUzdatnianie wody dla branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, medycznej, kosmetycznej
i energetyki oraz odsalanie wody morskiej