Ogniwa_paliwowe - BWT Best Water Technology 

Membrany do ogniw paliwowych i procesy membranowe

Czysta energia z wody?
Ogniwa paliwowe technologią przyszłości 

W wyniku reakcji wodoru z tlenem powstaje energia i woda. Efekt ten jest znany od 200 lat, ale dopiero niedawno przyczynił się do przełomu w branży energetycznej i zaczął być wykorzystywany w ogniwach paliwowych. Wodór dostarcza trzy razy więcej energii i jest dużo mniej szkodliwy dla środowiska naturalnego niż alternatywne źródła takie jak węgiel, gaz lub ropa.

 

W ogniwach paliwowych, wodór i tlen, oddzielone przez nieprzepuszczalną dla gazu membranę protonową, łączą się z wodą. Efektem tej reakcji jest ciepło i energia elektryczna . W procesie elektrochemicznym energia chemiczna, bez żadnych etapów pośrednich, jest przekształcana w energię elektryczną i cieplną. Bardzo wydajne i ekologiczne ogniwa paliwowe to energia na miarę XXI wieku. Nie powodują powstawania szkodliwych gazów cieplarnianych, a jedynym skutkiem ubocznym jest para wodna. Technologia ta ma wiele zastosowań i potencjał, aby w przyszłości stać się najważniejszym sposobem wytwarzania energii.

 

FUMATECH, spółka zależna firmy BWT, została stworzona by wspierać rozwój światowego rynku ogniw paliwowych przez dostarczanie innowacyjnych membran (polimery fumion® i membrany polini fumapem®), stanowiących podstawę ogniw paliwowych z membranami protonowymi PEM (Proton Exchange Membran). 

 

 

Membrany do ogniw paliwowych

Brennstoffzelle

Ogniwa paliwowe zasadniczo działają jak akumulatory i mogą być wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w gospodarstwie domowym, napędzania samochodów osobowych, autobusów i statków oraz do zasilania przenośnych urządzeń elektronicznych.

 

Kontakt i więcej informacji:
Dział Inżynierii Projektowej BWT Polska

BWT Polska Sp. z o.o.
tel.: +48 22 533 57 00
e-mail: farmacja@bwt.pl
e-mail: projekty@bwt.pl