Technologie_uzdatniania_wody - BWT Best Water Technology 

Technologie uzdatniania wody

Uzdatnianie wody polega na dostosowaniu jej właściwości fizykochemicznych do wymagań wynikających z przeznaczenia. Podstawowym czynnikiem decydującym o sposobie uzdatniania wody jest jej skład. Dlatego przed doborem technologii uzdatniania wody konieczne jest wykonanie analizy fizykochemicznej przez profesjonalne laboratorium. Badania takie wykonują stacje sanitarno-epidemiologiczne, laboratoria kontroli środowiska lub laboratoria na wyższych uczelniach. Od prawidłowej oceny składu wody zależy dobór odpowiednich metod oraz efektywność uzdatniania wody.

 

Metoda uzdatniania wody w zależności od parametrów wody* 

 

 Wskaźnik jakości wody   Metoda uzdatniania wody
 Mętność filtracja na węglu aktywnym / flokulacja + filtracja
 Barwa filtracja na węglu aktywnym / flokulacja + filtracja
 Zapach filtracja na węglu aktywnym / napowietrzanie / flokulacja + filtracja
 Odczyn korekta pH
 Twardość ogólna zmiękczanie / odwrócona osmoza
 Zasadowość m
(zdolność do zobojętniania kwasów do pH = 4,3 (KS 4,3))
dekarbonizacja
 Żelazo ogólne odżelazianie
 Mangan odmanganianie
 Chlor filtracja na węglu aktywnym
 Chlorki demineralizacja
 Amoniak chlorowanie + filtracja na węglu aktywnym / ozonowanie / odwrócona osmoza
 Azotyny ozonowanie / chlorowanie
 Azotany wymiana jonowa / odwrócona osmoza
 Siarczany wymiana jonowa / odwrócona osmoza
 Dwutlenek węgla wolny napowietrzanie / odkwaszanie / alkalizacja
 Utlenialność filtracja na węglu aktywnym / ozonowanie + filtracja na węglu aktywnym / chemiczne utlenianie + filtracja
 Wapń wymiana jonowa / odwrócona osmoza
 Magnez wymiana jonowa / odwrócona osmoza
 Węgiel organiczny filtracja na węglu aktywnym / ozonowanie + filtracja na węglu aktywnym
 Krzemionka odwrócona osmoza / wymiana jonowa
 Przewodność elektryczna odsalanie / odwrócona osmoza
 Bakterie dezynfekcja (promieniowanie UV / chlorowanie / ozonowanie)

 

* informacje zawarte w tabeli to metody orientacyjne. W celu doboru odpowiedniej technologii uzdatniania wody prosimy o kontakt z naszymi specjalistami:

 

Kontakt do działu handlowego