Teoria Virtual water - BWT Best Water Technology 
Istnieją alternatywne
źródła energii.

Wody nie da
się zastąpić.

Teoria "Virtual water"

Teorię "Virtual water" opracował ekolog Anthony Allan z London King’s College. Dzięki niej można precyzyjnie określić ilość czystej wody potrzebnej do wyprodukowania różnego rodzaju dóbr i towarów.

 

Wyliczenia, w uproszczeniu, polegają na wskazaniu wszystkich obszarów, w których woda jest zużywana lub zanieczyszczana, z uwzględnieniem działań takich jak nawadnianie upraw lub chłodzenie maszyn produkcyjnych.

 

Taki sposób obliczania zapotrzebowania na wodę (wskaźnik "water footprint") pokazuje, że w wielu przypadkach jest ono dużo większe niż na początku mogłoby się wydawać.